Terapia zajęciowa w leczeniu uzależnień – ergoterapia

Terapia uzależnień ma zarezerwowane dla swojego działania specyficzne formy oddziaływania na pacjentów. W zakres tego wchodzi terapia zajęciowa, psychoterapia grupowa, społeczność terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, pisanie i czytanie prac (tzw. zadaniówki). Wszystko ma swoje uzasadnienie, ma cel terapeutyczny. Sensowność i zrozumiałość danych czynności i zadań dla osób uzależnionych jest bardzo ważna w procesie zdrowienia. Pojęcie sensu i zrozumienia danych czynności jest naturalną motywacją do działania dla każdego człowieka. Osoba pijąca czy zażywająca przez wiele lat pozbawiła się zdolności przewidywania konsekwencji, zrozumienia pewnych, niewygodnych działań, straciła sens życia. Odbudowanie tych umiejętności jest długotrwałym i trudnym procesem.

Czym jest terapia zajęciowa?

Ośrodku Leczenia Uzależnień w Miłkowie różnymi drogami przywracamy u naszych pacjentów cierpliwość, przewidywanie konsekwencji działania, poczucie zrozumienia i sensu. Jednym z elementów są różne formy terapii zajęciowej – ergoterapia, arteterapia, zajęcia relaksacyjne. Ergoterapia stanowi element leczenia poprzez wykonywanie prac ręcznych i codziennych samoobsługowych obowiązków. Uczy samodzielnego życia, dbania o siebie i swoje otoczenie. Alkoholik będący w ciągu często nie dba o siebie – nie odżywia się zdrowo, nieregularnie dba o higienę osobistą oraz o porządek w swoim mieszkaniu. Nacisk na codzienny prysznic i zmianę odzieży oraz codzienne porządki dookoła siebie pozwalają nabrać zdrowych nawyków. Do zajęć tych zalicza się sprzątanie pokoi, zamiatanie podłóg, grabienie liści. Prace fizyczne mające na celu jakieś zadanie, ale również poprawę motoryczną ciała.

Ergoterapia

W ramach ergoterapii pacjenci uczestniczą w warsztatach rzeźbiarskich pod okiem instruktora. Uczą się sztuki rzeźbiarskiej, ale też manualnej precyzji i ostrożności w obchodzeniu się z materiałem. Te zajęcia są świetnym sposobem na zilustrowanie zależności efektu działania od zaangażowania i poświęcenia się. Najczęściej podczas tych zajęć pacjenci odkrywają w sobie dawno zapomnianą wrażliwość i chęć pracy. Część z nich odnalazła w drewnie swoją pasję i po ukończeniu terapii w Miłkowie rzeźbią dla siebie, swoich bliskich.

Z terapii zajęciowej prowadzimy również zajęcia dekoratorskie. Aktualnie przygotowujemy się na święta  -na topie choinki, ozdoby świąteczne, kartki z życzeniami. Wykorzystywane techniki to wiklina papierowa, scrapbooking – a przede wszystkim wykorzystywanie surowców wtórnych i darów lasu. Rękodzieło jest żmudną i czasochłonną pracą. Zadowalające efekty widać najczęściej na koniec kilkudniowej pracy. Dzięki tym zajęciom pacjenci mogą się wyciszyć, trenować nowe umiejętności manualne, ale także swoją kreatywność. Jest to też okazja do lepszego poznania siebie i przełamywania barier, jakimi są stosowanie prośby o pomoc, udzielanie pomocy, ale także umiejętność jej przyjmowania.

Monotonia, czasochłonna praca, zadowalające efekty – są to elementy zdrowienia w uzależnieniu przywracające zdolność do podjęcia samodzielnego, codziennego i trzeźwego życia.

mgr Anna Worobiej