Jak wygląda dzień w ośrodku leczenia uzależnień?

Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda dzień, tydzień z życia w Ośrodku Leczenia Uzależnień? Aktualni lub byli pacjenci – pamiętacie lęk, jaki wam towarzyszył pierwszego dnia terapii? Jest to zupełnie naturalna reakcja na rzeczy nowe i nieznane. Pisząc ten artykuł, chciałabym się przyczynić do zmniejszenia tego lęku u przyszłych pacjentów, a jednocześnie zaspokoić ciekawość osób po prostu zainteresowanych tym, jakie zajęcia oferuje Ośrodek Leczenia Uzależnień w Miłkowie.

Dzień w ośrodku leczenia uzależnień

W Ośrodku poświęca się dużo uwagi rozwojowi duchowemu swoich pacjentów. Właściwie od rana, zaraz po gimnastyce na świeżym powietrzu, jest możliwość wyciszenia się, skupienia się na sobie – można oddać się medytacji czy modlitwie. W ciągu tygodnia plan dnia jest wypełniony różnymi zajęciami – arteterapią, mikro edukacją, ergoterapią, terapią grupową, terapią indywidualną, spotkaniami społeczności. Każde z zajęć mają swoją specyfikę i cel oddziaływania. Arteterapia pozwala wyrazić swoje emocje w ruchu, tańcu, w obrazie czy innych formach sztuki. Za energię, jaka jest pobudzana podczas tych zajęć, odpowiada jedna z terapeutek – pani Kasia. Mikro edukacja, prowadzona codziennie rano, ma na celu przekazanie wiedzy o chorobie, jej destrukcyjnym wpływie na wiele aspektów życia, ale również obejmuje tematy konstruktywnego radzenia sobie w trzeźwym życiu. Wiedza ta jest utrwalana podczas sobotnich warsztatów rozwojowych. Następna w planie dnia jest ergoterapia. Służy odbudowaniu i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych takich jak wytrwałość, pracowitość, sumienność. W ramach tych zajęć pacjenci uczą się podstawowych umiejętności praktycznych (sprzątanie własnej przestrzeni, grabienie liści, praca w ogródku) oraz mają możliwość uczyć się i rozwijać sztukę rzeźbiarską pod okiem pana Andrzeja. Spotkania społeczności terapeutycznej służą omówieniu dnia, uporządkowaniu spraw bieżących i wspólnemu rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Terapia indywidualna i grupowa w przypadku leczenia uzależnienia ma na celu uświadomienie choremu jego dolegliwości, rozbrojenie mechanizmów uzależnienia oraz rozwiązanie towarzyszących problemów psychicznych. Zagadnienia te rozwinę jednak w innym wpisie. Dzień kończy zebranie społeczności. Ma ona duży wpływ na funkcjonowanie Ośrodka. W ramach relaksu, co sobotę pacjenci wychodzą na boisko grać w piłkę, a raz w miesiącu grupa oraz terapeuci wybierają 4 osoby najbardziej aktywne w procesie terapeutycznym, które jadą na basen. Co jakiś czas w ramach obiadu organizowany jest grill czy zamawiana jest pizza. W niedzielę zaś organizowane są wyjścia do Kościoła oraz spacery w góry.

Tak naprawdę każde z tych zajęć daje możliwość poznać siebie, zmienić swoje wady i wzmocnić zalety. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Skuteczne planowanie i wykorzystanie tego czasu musi uwzględniać odpoczynek dla umysłu i ciała. Dlatego pomiędzy zajęciami jest przewidziany czas wolny, w którym pacjenci mogą odpocząć, zjeść posiłek, poczytać książkę, napisać pracę, czy choćby zapalić papierosa. Tak zorganizowany czas w ośrodku jest ważny, ponieważ przygotowuje trzeźwiejące osoby do życia w społeczeństwie, gdzie praca na pełen etat oraz obowiązki domowe są znacznie większą częścią doby niż czas wolny. W najlepiej znany nam sposób realizujemy zajęcia terapeutyczne, wykorzystując pozostały czas w ośrodku na rozwój osobisty, treningi, warsztaty, a także przygotowanie do etatowej pracy pamiętając o obowiązku regeneracji ciała i ducha. Jednocześnie jesteśmy otwarci na każde sugestie, które pozwolą nam ulepszyć funkcjonowanie Ośrodka w Miłkowie :)

mgr Anna Worobiej