Grupy samopomocowe

Termin ten często używany, i równie często mylony, jest jednym z ważniejszych elementów trzeźwienia po ukończeniu terapii. Jak wielokrotnie wspominałam – bez wsparcia innych, życzliwych osób, bardzo trudno jest utrzymać abstynencję i trzeźwieć. Grupy samopocowe to właśnie takie grupy osób, które sobie nawzajem pomagają opierając się na własnym doświadczeniu. Do grup samopomocowych zaliczane są wszelkie stowarzyszenia, kluby abstynenta i mitingi AA/NA. Czym się różnią mitingi od klubów abstynenta?

Anonimowi Alkoholicy (AA)/Anonimowy Narkomani (NA)

Są to dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od danych substancji psychoaktywnych. Spotkania nazywane są mitingami, które prowadzone są zgodnie z ustalonym rytuałem. Osoby uczestniczące w mitingach dzieląc się swoim doświadczeniem, udzielając porad i wskazówek do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach, pomagają sobie nawzajem. Celem takiej grupy jest utrzymanie trzeźwości własnej i wspieraniu innych w jej osiąganiu. Członkowie grupy kierują się filozofią 12 Kroków AA/NA. Na podstawie programu Anonimowych Alkoholików powstały inne grupy, adekwatne do każdego z uzależnień: Anonimowy Hazardziści, Anonimowy Seksoholicy itp.

Kluby Abstynenta (Stowarzyszenia)

Klub Abstynenta to takie miejsce, w którym pomoc otrzyma każda osoba zainteresowana tematyką uzależnienia – od osoby uzależnionej, poprzez rodzinę takiej osoby, jak również pracodawca osoby uzależnionej. W klubie można uzyskać informację, jak interweniować i jak postępować wobec osoby uzależnionej, jak uzależnienie jednego członka rodziny wpływa na cały system, a przede wszystkim osoba uzależniona otrzyma wsparcie w utrzymaniu abstynencji i trzeźwieniu. Przynależność do takiego miejsca daje możliwość poznać inne rodziny zmagające się z problemem uzależnienia oraz ich metodami radzenia sobie.

Uczestnictwo w którymkolwiek z powyżej wymienionych form pomocy daje poczucie przynależności do grupy osób o podobnych problemach. W procesie zdrowienia bardzo ważne jest budowanie sieci wsparcia, czyli nawiązywanie relacji z osobami, które chcą i mogą okazać pomoc.