Arteterapia w terapii uzależnień

Arteterapia (Artterapia) w dosłownym rozumieniu jest to leczenie przez sztukę. Oddziaływanie terapeutyczne, jak nazwa wskazuje, opiera się na dwóch równoważnych źródłach – twórczości i terapii. Zgodnie z tym znaczeniem głównym sposobem komunikacji jest sztuka – taniec, obraz, muzyka, rzeźba, a nie słowa mówione czy tradycyjnie pisane. Podczas tych zajęć werbalną komunikację zastępuje się wyrażaniem siebie poprzez ruch, rysunek, rzeźbę, czy inną formę sztuki.

Osoby wychodzące z czynnego uzależnienia mają dużą trudność z zaufaniem do innej osoby, z otworzeniem się przed grupą. Na początku terapii niemożliwym wydaje się być szczere pisanie prac i mówienie o sobie, swoim życiu. Arteterapia nie wymaga mówienia, opowiadania swojej historii. Są to zajęcia umożliwiające bycie z drugą osobą, obcowanie z nią niezależnie od jej historii. Dzięki wspólnym grupowym zajęciom arteterapeutycznym rośnie spójność i więź w grupie. Pacjenci są bardziej otwarci na siebie i wspierający.

Korzyści arteterapii

Nie ma uniwersalnego sposobu na otwartość w grupie, podobnie jak nie ma jednego źródła blokady. Jedną z przyczyn unikania szczerego kontaktu z ludźmi może być nieznajomość swoich granic. Osoby uzależnione często przekraczały cudze granice, ale też pozwalały innym na przekraczanie swoich. Zajęcia ruchowe szczególne znaczenie mają dla zaznaczania swojej przestrzeni, dbania o nią oraz uczą szanowania przestrzeni innych ludzi. Sama możliwość wyrażania siebie poprzez różne formy sztuki, bez oceny i krytyki, zwiększa akceptację siebie, swojej indywidualności i niepowtarzalności.

Twórczość samą w sobie można uznać za leczniczą. Dzięki takiej aktywności ukierunkowanej na tworzenie, wyrażanie siebie, wydobywanie z siebie ukrytej energii – ciało pozbywa się nagromadzonego stresu, pozwala sobie na odprężenie. Sam ten stan odprężenie, realizowania siebie, a nawet po prostu spontaniczniczny ruch do muzyki budzi w człowieku radość, poczucie szczęścia i spełnienia.

Uczestnicy arteterapii nie muszą być artystycznie zdolni, nie muszą wykazywać się wiedzą o sztuce ani specjalnym iumiejętnościami. Nie chodzi o to, aby twory powstające podczas terapii były oceniane pod względem estetycznym czy diagnostycznym. Czynnikiem leczącym jest sam akt tworzenia, wychodzenia poza ramy ciała, poznawanie siebie głębiej niż ciało.

Zapraszamy również do poradni

psycholog Jelenia Góra
psycholog Legnica
psycholog Złotoryja

mgr Anna Worobiej

Katarzyna Stefanowicz-Muzylak