Z cyklu … Ośrodki zamknięte dla alkoholików

Witajcie ,dzisiejszy artykuł poświęcę tak zwanej WRZUTCE TERAPEUTYCZNEJ ta metoda jest stosowana w naszym ośrodku leczenia uzależnień od początku jego istnienia. Bardzo często wśród pacjentów wzbudza wiele kontrowersji, frustracji. Jest to jedna z technik, dzięki której społeczność ośrodka może wpłynąć na pacjenta który ma problemy z funkcjonowaniem i dostosowaniem do panujących zasad i reguł.Problem ten dotyczy większości osób czynnie uzależnionychangry,wychodzenie z uzależnienia to też umiejętność dostosowania się do różnych zasad,zakazów,nakazów,ustaleń :) które funduje nam życie. Pacjenci bardzo szybko sami dochodzą do tego że realizacja zadania terapeutycznego w postaci wrzutki to nic innego jak wkład w ich trzeźwienie.
Napiszę jak wygląda procedura przyznawania wrzutki przez społeczność ośrodka,odbywa się to na tzw. społeczności codziennej:
-Pacjent lub inna osoba informuje o wykroczenia.
-Pacjent który popełnił wykroczenie krótko mówi jaki jest powód wykroczenia.
-Grupa udziela informacji zwrotnych.
-Każdy członek grupy może zaproponować swoją propozycję wrzutki.
-Gospodarz zapisuje wrzutki następnie czyta wszystkie i odbywa się głosowanie wg.kolejności zgłoszenia.
-Każdy członek grupy może oddać tylko jeden głos.
-Wrzutka za którą głosowało najwięcej członków grupy przechodzi,gospodarz pyta pacjenta czy przyjmuje wrzutkę.Pacjent bez konsekwencji ma prawo odmówić przyjęcia wrzutki.
-Osoba która otrzymała wrzutkę ma obowiązek napisać jej treść na kartce i umieścić ją na tablicy ogłoszeń,w momencie zrealizowania, ściągnąć ją.
Wrzutka nie może mieć charakteru restrykcji i musi być związana z wykroczeniem oraz mieć na celu korygowanie zachowania pacjenta.
Na dziś już kończę zachęcam do czytania mych artykułów z cyklu, zamknięte ośrodki dla alkoholików,które są związane z pomocą dla uzależnionych. Sebastian Smyk