Ośrodek Leczenia Uzależnień w Miłkowie cz.1

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ W MIŁKOWIE „PRO-MAIND”

Ośrodek znajduje się na skraju wsi Miłków, bezpośrednio przy lesie, na lipowym wzgórzu. Obok biegnący górski szlak prowadzi do leczniczego źródła Św. Anny oraz na Wzgórze Grabowiec, a dalej do Kościółka Wang i na Śnieżkę – najwyższy szczyt Karkonoszy, widoczny z okien Ośrodka. Budynek Ośrodka jest aktualnie remontowany, dzięki czemu jest przytulnie i czysto. Posiadamy kuchnię, która zapewnia smaczne, domowe posiłki gotowane przez zawodową kucharkę. W Ośrodku zwracamy szczególną uwagę na porządek, o który dbają zarówno pacjenci, jak i personel Ośrodka.
Ośrodek Leczenia Uzależnień w Miłkowie jest placówką, której oferta obejmuje pobyt refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub prywatny tryb leczenia. Czas terapii trwa od 56 dni do 6 miesięcy i jest podzielony na 3 etapy: terapii podstawowej, zaawansowanej i pogłębionej. O kwalifikacji do grup terapeutycznych decyduje zespół terapeutyczny. Po zakończeniu leczenia w Oddziale pacjent ma możliwość kontynuacji terapii w Hostelu (okres pobytu do 6. miesięcy). Każdy pacjent pracuje indywidualnie z osobistym terapeutą oraz uczestniczy w grupie terapeutycznej. Jest też pod opieką medyczną i korzysta z leczenia farmakologicznego.
Ośrodek w Miłkowie specjalizuje się w leczeniu uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych (narkotyki, leki) oraz zaburzeń zachowania tj.: hazard czy kompulsywne zachowania. Leczymy osoby uzależnione z całej Polski, indywidualnie dobierając im program terapii. Organizowane są też sesje rodzinne, które mają na celu poprawę relacji rodzinnych. Zakres w/w programów zależy od możliwości psychofizycznych oraz motywacji i jest dostosowany indywidualnie do każdego pacjenta. Każdy pacjent jest także pod opieką specjalisty psychiatry. Pacjent ma też zagwarantowany dostęp do poradnictwa oraz interwencji pracownika socjalnego z GOPS Podgórzyn – zgodnie z zawartym porozumieniem. W trakcie pobytu pacjent ma zagwarantowane świadczenia zgodnie z kontraktem z NFZ – opiekę lekarską, terapeutyczną, pielęgniarską oraz nocleg i wyżywienie.
Ośrodek prowadzą wykwalifikowani specjaliści – Specjalista Psychiatra, trzy osoby, które ukończyły Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie oraz jedna w trakcie szkolenia na Psychoterapeutę PTP, Specjaliści Psychoterapii Uzależnień, Psycholog, Terapeuta Zajęciowy prowadzący cykl zajęć z zakresu arteterapii oraz Instruktorzy Terapii Uzależnień i wykwalifikowane Pielęgniarki.
Program terapeutyczny oparty jest na zasadach społeczności terapeutycznej, a podstawową metodą leczenia jest psychoterapia: poznawczo-behawioralna i psychodynamiczna. Codziennie odbywają się zebrania społeczności terapeutycznej, które przeznaczone są na podsumowanie dnia w ramach treningu organizacji czasu i realizowania planu dnia. Od poniedziałku do piątku prowadzone są też zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym. Co miesiąc pacjenci samodzielnie przygotowują spektakl. W soboty realizowane są Warsztaty z zakresu: treningu asertywności, poprawy komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, poznawania siebie, życia w rodzinie, seksualności. W niedziele odbywają się Mitingi AA na terenie Ośrodka.

CO NAS WYRÓŻNIA?
Raz w miesiącu prowadzony jest blok zajęć z zakresu Arteterapii – taniec, rysunek, psychodrama.
Realizujemy warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty strzelania z łuku oraz zajęcia rzeźbiarskie i relaksację.
Przyznajemy nagrody terapeutyczne, takie jak np.: wyjazd do Hotelu Gołębiewski na basen (co miesiąc, na wyjazd wybierane są 4 osoby spośród pacjentów). Część druga artykułu pojawi się w następnym tygodniu, pozdrawiam serdecznie Katarzyna Behnke