Leczenie uzależnień Jelenia Góra

Trochę o zasadach panujących w naszym ośrodku leczenia uzależnień.

„Zmiana siebie jest wyzwaniem, udaje się wytrwałym”

Jeśli zdecydowałeś się na pobyt w naszym Ośrodku, chcesz zmienić siebie i swoje życie. Mamy nadzieje, że podołasz temu wyzwaniu, a my będziemy towarzyszyć Ci w drodze do trzeźwości i rozwoju. Podpisując kontrakt, godzisz się respektować prawa i zasady wg, których funkcjonuje nasz Ośrodek.
Mieszkańcy dbają o czystość: osobistą, swojego pokoju, otoczenia, budynku. Jest to zawiązane z braniem odpowiedzialności za siebie i swoje życie, oraz podejmują decyzje związane z życiem i funkcjonowaniem Ośrodka.

SPOŁECZNOŚĆ OŚRODKA
W skład społeczności Ośrodka wchodzą:
terapeuci i pracownicy Ośrodka,
pacjenci po wejściu do grupy.

Każdy członek społeczności ma 1 głos.
Kierownik oraz terapeuci Ośrodka mają prawo veta.

Raz w miesiącu odbywa się DUŻA SPOŁECZNOŚĆ. Na niej dokonuje się rozliczenia oraz wyboru nowych funkcyjnych do samorządu mieszkańców. (Każdy, kto chce przedłużyć terapię powinien choć raz pełnić jakąś funkcje w czasie pobytu w Ośrodku).

Społeczność ma prawo do:
rozliczania mieszkańców i funkcyjnych, ustalania zasad współżycia na terenie Ośrodka, wnioskować o powrót członka do statusu kandydata, cofnięcie przywilejów, wydalenie z Ośrodka – jeżeli ten dopuścił się swoim zachowaniem złamania podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego pomimo ostrzeżeń

ZEBRANIA SPOŁECZNOŚCI:
Poranne – służą zaplanowaniu dnia oraz rozliczeniu wrzutek terapeutycznych,
Wieczorne – rozliczenie dnia, omówienie spraw bieżących i ważnych,
Nadzwyczajne – rozpatrzenie nadzwyczajnych sytuacji; społeczność może zwołać każda osoba przebywająca w Ośrodku bez względu na porę dnia i nocy np. jeśli zachodzi podejrzenie że ktoś złamał abstynencję.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
W skład zespołu wchodzą terapeuci, lekarz, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunowie grupy.
FUNKCYJNI – Wybierani są na dużej społeczności lub wyjątkowo na społeczności codziennej .

RADA OŚRODKA – do rady należą byli gospodarze lub inni funkcyjni. Rada doradza kierownictwu ośrodka w sprawach związanych z funkcjonowaniem ośrodka. W spotkaniach uczestniczy terapeuta jako obserwator.

GRUPA PODSTAWOWA

wejście do grupy do 14 dni po zrealizowaniu podstawowych zadań OPT.

GRUPA ZAAWANSOWANA
wejście do grupy do 56 dnia pobytu lub wcześnie (pacjent wraz z terapeutą prowadzącym ustala termin przejścia na grupę, po czym pisze podanie do grona terapeutycznego o przejście do grupy i we wtorek po zebraniu personelu czeka na odpowiedź zwrotną).

GRUPA POGŁĘBIONA ponad 3 miesiące
pacjent wraz z terapeutą prowadzącym ustala termin przejścia na grupę, po czym pisze podanie do grona terapeutycznego o przejście do grupy i we wtorek po zebraniu personelu czeka na odpowiedź zwrotną).

Pacjent po zrealizowaniu podstawowych zadań OPT ma prawo prosić o wejście do grupy
Do tego czasu:
nie bierze udziału w głosowaniu w sprawach funkcjonowania Ośrodka
nie może opuszczać terenu Ośrodka
nie może oglądać TV

Przed przyjęciem do grupy pacjent musi wykazać się znajomością regulaminu i zasad funkcjonowania Ośrodka. Przyjęcie nowego członka odbywa się poprzez głosowanie. O przyjęciu do grupy decyduje 2/3 głosów Społeczności.
Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni społeczność lub Zespół Terapeutyczny może zdecydować o wypisie z Ośrodka.

Po wejściu do grupy pacjent nie ma w dalszym ciągu prawa opuszczać terenu Ośrodka jeżeli jego pobyt jest krótszy niż 14 dni /zakaz nie dotyczy wyjścia na posiłki i zajęcia sportowe i praktyki religijne w grupie/.

Po przyjęciu do grupy pacjent:

ma prawo do kontynuowania leczenia
ma prawo do głosowania w sprawach dotyczących życia ośrodka,
do sprawdzania trzeźwości/abstynencji innych członków Społeczności.
może zwoływać Społeczność.
ma prawo do uzyskania 12 h przepustki /po wcześniejszym uzgodnieniu z konsultantem indywidualnym – na 72 h przed planowaną przepustką/.
zyskuje prawo do oglądania TV.IMG_20171222_223053
Z okazji Świat Bożego Narodzenia pragnę życzyć wszystkim dużo zdrowia , miłości oraz spełnienia marzeń.
Sebastian Smyk