Kim jest psychiatra i jak nim zostać?

Psychiatria jest dziedziną medycyny zajmującą się zdrowiem psychicznym, a właściwie jego patologią. Jako nauka specjalizuje się precyzowaniem procesu diagnostycznego, rozwijaniem i ulepszaniem farmakoterapii, ale także badaniem przyczyn powstawania danej choroby.

W praktyce lekarz psychiatra zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Gdy występują objawy takie jak długotrwale obniżony nastrój, głosy „w głowie”, trudność w odróżnieniu rzeczywistości od przewidzeń, przymus wykonywania jakiejś czynności, lęki lub inne niepokojące dolegliwości związane z umysłem, zachowaniem lub emocjami – warto skonsultować to ze specjalistą. Aby dostać się do psychiatry, potrzebne jest skierowanie, które można pozyskać od lekarza pierwszego kontaktu.

Leczenie psychiatryczne wiąże się ze zmniejszaniem objawów zaburzeń oraz chorób za pomocą farmakoterapii, czyli leków. Zaburzenia funkcjonowania przyjmują różną postać i różny poziom – mogą być trudniejsze i mniej skomplikowane. W niektórych przypadkach pomoc psychiatry jest wystarczająca, najczęściej jednak farmakoterapia jest formą poprzedzającą lub uzupełniającą oddziaływania psychoterapeutyczne. Badania donoszą, że najskuteczniejsze oddziaływanie w leczeniu wielu zaburzeń wynika z połączenia tych metod pomocy – zarówno farmako- jak i psychoterapii.

Psychiatra jest lekarzem medycyny. Aby nim zostać, należy ukończyć sześcioletnie studia medyczne na wydziale lekarskim na wybranej Akademii Medycznej. Po pozytywnie ukończonych studiach jest czas na odbycie trzynastomiesięcznego stażu podyplomowego, po którym podchodzi się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego (tzw. LEP), umożliwia to podjęcie pięcioletniej rezydentury z zakresu psychiatrii. Tytuł specjalisty psychiatrii daje dopiero pozytywnie zdany państwowy egzamin specjalizacyjny. Sama ścieżka kształcenia lekarzy o specjalizacji psychiatrycznej trwa około 14 lat. Wykształcenie psychiatryczne umożliwia podjęcie dalszego kształcenia się, np. w zawodzie psychoterapeuty. Jakie ma kompetencje psychoterapeuta i jak nim zostać – o tym już w przyszłym tygodniu.