Jak się leczyć w ośrodku leczenia uzależnień na NFZ?

Zastanawialiście się jak się leczyć w ośrodku leczenia uzależnień na NFZ ?W Polsce leczenie uzależnienia od alkoholu jest bezpłatne. Oznacza to, że każdy uzależniony może podjąć nieodpłatnie leczenie stacjonarne, jak i ambulatoryjnie, nawet gdy nie jest ubezpieczony. W związki z tym placówka posiadająca kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie może odmówić leczenia z powodu braku ubezpieczenia pacjenta. Dzięki temu osoby chcące się leczyć odwykowo, a które np. straciły pracę i nie mają prawa do ubezpieczenia, mogą podjąć terapię za darmo. Pozostaje pytanie, co trzeba zrobić, aby móc się leczyć w ośrodku leczenia uzależnień na NFZ?

Jak się dostać do poradni leczenia uzależnień i współuzależnień?

Osoby chętne i zmotywowane do leczenia w poradni nie potrzebują żadnego skierowania. Wystarczy, że skontaktują się z wybraną poradnią i zarejestrują się na terapię. Na pierwszą wizytę potrzebny jest jedynie dowód osobisty i zachowana abstynencja.

Leczenie w ośrodku leczenia uzależnień na NFZ?

W przypadku kiedy osoba uzależniona chce podjąć leczenie stacjonarne w całodobowym ośrodku leczenia uzależnień na NFZ, wymagane jest skierowanie od lekarza na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Wiąże się to z wcześniejszą wizytą u lekarza, np. psychiatry. Skierowanie takie ważne jest przez 14 dni, dlatego w tym czasie najlepiej skontaktować się z wybranym przez siebie ośrodkiem i ustalić termin przyjęcia na leczenie. Oczekiwanie na miejsce w ośrodku wynosi czasem nawet do kilku tygodni, jednak w momencie wcześniejszego (nawet telefonicznego) zarezerwowania sobie miejsca, skierowanie ważne jest do momentu indywidualnego ustalenia rozpoczęcia terapii. Warunkiem podjęcia leczenia w ośrodku jest zachowanie oraz udowodnienie abstynencji przy przyjęciu testami alkoholowymi i narkotykowymi.

Istotnie łatwiej uczestniczyć w terapii, gdy osoba uzależniona przed leczeniem zgłosi się na oddział leczenia alkoholowych zachowań abstynencyjnych, tzw. detoks. Pozwala to wzmocnić organizm poprzez odtrucie go ze zgromadzonych w organizmie toksyn.

W skrócie – co należy zrobić, aby rozpocząć leczenie uzależnienia?

  • odbyć detoks (w przypadku braku dłuższej abstynencji przed podjęciem terapii)
  • udać się do poradni leczenia uzależnień i współuzależnień lub psychiatry w celu diagnozy
  • podjęcie/kontynuowanie leczenia w poradni albo zgodnie z zaleceniami terapeuty udać się do lekarza po skierowanie do szpitala psychiatrycznego na leczenie uzależnienia
  • zarejestrowanie się na izbie przyjęć lub telefonicznie w wybranym ośrodku leczenia uzależnień w celu rezerwacji miejsca, koniecznej do zachowania ważności skierowania, gdy oczekiwanie na leczenie trwa więcej niż ważność skierowania
  • zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami personelu, z zachowaną abstynencją zgłosić się w umówionym terminie do ośrodka.

W następnym artykule przeczytasz o tym, jak funkcjonuje rodzina z problemem alkoholowym.

mgr Anna Worobiej